Giả tưởng
Tập truyện

Kỳ ảo
Kinh dị
Tâm lý


Vào thời điểm không xác định trong quá khứ, có ba thực thể đáp xuống và ký sinh tại một hành tinh xấu số. Mỗi kẻ dù có một khả năng riêng nhưng mục đích chung của chúng là gây nên sự hỗn loạn tại mảnh đất mà chúng ký sinh để sản sinh năng lượng cung cấp cho kẻ đã tạo ra chúng. Giữ cho mình những lý tưởng và cách thức riêng để tìm kiếm hỗn loạn, chuỗi câu chuyện này sẽ là hành trình của Chorus (kẻ đa sầu đa cảm nhất trong cả ba) tạo nên hỗn loạn cho riêng gã. “Cám dỗ – bất kỳ sinh vật nào đủ sức vượt qua – đều xứng đáng để ta coi trọng.”Mục lục


Bình luận

Chưa có bình luận nào.