logo

Mới cập nhật


Rung động

Ngàn dặm xa xăm

Quỳnh Như


Một vương tử mồ côi vì lỡ mến thương một đoá cúc thơm mà ra đi ngàn dặm.
Một thần nữ nhỏ bé vì lỡ thương mến thế gian mà khóc cạn nước mắt mình.

Đây không phải là chuyện hoàng tử đi cứu công chúa, mà là chuyện về một ngôi sao dũng cảm, dịu dàng, xứng đáng với tất cả mến thương, nhưng chỉ sợ không còn kịp để mến thương.


BTV đề cử


Nếu mỗi người trong khu ổ chuột này kể một câu chuyện về mình, chắc hẳn có thể tập hợp thành quyển sách chứa đủ điều đau khổ nhất thế gian.
-- Thần Chết

Hoàn thành