Bạn yêu thích tác phẩm này!

Tiểu thuyết
Lãng mạn
Giả tưởng

LGBTQ+
Cổ đại
Giả tưởng
Quyền mưu/ Triều đấu
Lãng mạn


Quan trường là một nơi hỗn loạn, nhìn sâu ngẫm kỹ mới thấy dây rối chằng chịt trên đầu. Thân thể cũng như quân cờ nằm trên bàn cờ mang tên thế lực, không nhận ra thì phải giao phó số phận vào tay kẻ khác. Đúng chủ thì sống, sai chủ thì chết, không có ngoại lệ. Lê Văn Uyên tự biết bản thân cũng chỉ là tốt thí trong trò chơi quyền lực này, thay vì đắn đo chọn chủ, y quyết định chọn chính mình.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.
Hiện đang có lỗi. Tải lại 🗙