check_circle


Tiểu thuyết
Hiện thực huyền diệu

Không CP
Hiện đại
OE
Kỳ ảo
Linh dị
Tâm lý


Thần chết không phải một cái tên.


Đó là cái chết của một vị thần.


Ai?


Thần Chết.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.
Hiện đang có lỗi. Tải lại 🗙