logo
8
0

Am Hạm Đạm

Diệp HiNgười nhà nhất quyết ép Lý Vi về nhà cho bằng được, cô bèn xin nghỉ hai ngày về quê. Về đến nơi, ngồi chưa nóng chỗ, Lý Vi nhận được một tin nhắn.

“Cô đang ở đâu? Sắp có người đưa đồ cho cô. Dù đưa gì cô tuyệt đối không được nhận đâu đấy.”

Vừa đọc xong tin nhắn, một gói vuông vuông, dẹp dẹp bằng giấy đỏ được đưa đến trước mắt. Lý Vi lạnh toát.

“Ai đưa gì cũng không được nhận, người nhà cũng không được. Rõ chưa?”

Duyên quả thật là điều khó giải thích. Vạn vật hợp tan, âu đều là duyên.


Cùng tác giả

Personae
Personae


Bình luận

Chưa có bình luận nào.