CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Truyện nhà Ong xem việc bảo vệ thông tin của bạn là ưu tiên hàng đầu. Để sử dụng website Truyện nhà Ong thuận tiện và an toàn, bạn nên đọc kỹ bản Chính sách bảo mật, và liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ câu hỏi nào. Khi sử dụng dịch vụ của Truyện nhà Ong, bạn đã mặc định đồng ý với những điều khoản dưới đây.

A. TÀI KHOẢN TRUYỆN NHÀ ONG

Người sử dụng (NSD) không cần có tài khoản tại Truyện nhà Ong để có thể truy cập phần nội dung mở của trang web.

NSD cần có tài khoản tại Truyện nhà Ong để truy cập một số nội dung và tính năng được giới hạn trên trang web.

Khi đăng ký tài khoản, NSD phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Tên và Email. Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc hỗ trợ NSD trong quá trình sử dụng dịch vụ tại hệ thống. Truyện nhà Ong chỉ tiếp nhận giải quyết những khiếu nại, rủi ro, mất mát tài khoản đối với những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên.

B. MẬT KHẨU TÀI KHOẢN (MKTK)

Sau khi hoàn tất việc thanh toán, trong phần Quản lý tài khoản sẽ bổ sung thông tin về phần thanh toán tại Truyện nhà Ong của NSD để quản lý được thông tin thanh toán. NSD có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của mình.

NSD chịu trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản Truyện nhà Ong của mình. Nếu NSD biết được bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của mình, hãy thông báo cho Bộ phận hỗ trợ của Truyện nhà Ong tại địa chỉ hotro@truyennhaong.vn để kịp thời xử lý.

Hiện đang có lỗi. Tải lại 🗙