ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của Truyện nhà Ong thuộc công ty HIVE Stories.

Dù biết rằng bạn có thể dễ dàng bỏ qua những điều khoản này, chúng tôi mong rằng bạn vui lòng dành thời gian để đọc và hiểu rõ những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Truyện nhà Ong (sau đây gọi là Thỏa thuận).

Thông qua việc truy cập và sử dụng bất cứ nội dung, hình ảnh nào của trang web truyennhaong.vn (sau đây gọi là “trang web”) cùng với tất cả các tên miền phụ, ứng dụng di động thuộc hệ thống Truyện nhà Ong (sau đây gọi là “hệ thống”), bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các điều khoản này. 

Truyện nhà Ong có thể sửa đổi và điều chỉnh các điều khoản trong thỏa thuận sử dụng bất cứ lúc nào. Chúng tôi kiến nghị bạn định kỳ kiểm tra các điều khoản này để nắm được những quy định mới nhất.

Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên trang web Truyện nhà Ong đều tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục tại Việt Nam.

Quyền và trách nhiệm của Truyện nhà Ong

Truyện nhà Ong có quyền thay đổi và / hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ trang web mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Truyện nhà Ong có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập / sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên trang web và ứng dụng điện thoại.

Do thông tin được truyền qua các phương tiện nằm ngoài sự kiểm soát của Truyện nhà Ong, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng trang web.

Bạn có thể đăng ký và sử dụng trang web hoàn toàn miễn phí và tự nguyện. Tuy nhiên, một số tính năng chỉ được cung cấp người sử dụng có tài khoản.

Để sử dụng trang web và ứng dụng Truyện nhà Ong, người sử dụng phải đủ từ 12 tuổi trở lên. Người dùng dưới 18 tuổi sẽ bị hạn chế với một số nội dung được gắn mác 18+.

Một số nội dung trên trang web có bản quyền và không miễn phí. Bạn có thể mua quyền truy cập vào nội dung bản quyền bằng cách thanh toán cho trang web. Việc thanh toán cho các nội dung này là tự nguyện.

Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình bị sao chép, phát tán tại Truyện nhà Ong, cấu thành hành vi xâm phạm bản quyền, bạn có quyền gửi khiếu nại tới chúng tôi vào bất cứ lúc nào bằng cách gửi email tới địa chỉ hotro@truyennhaong.vn. Vui lòng cung cấp bằng chứng cụ thể về: (1) nội dung của tác phẩm gốc được bảo hộ, (2) chứng cứ chứng minh quyền sở hữu của bạn với nội dung gốc cùng thời gian sáng tác cụ thể, (3) nội dung của tác phẩm vi phạm được đăng tải tại trang web và (4) phương thức liên lạc của bạn. Truyện nhà Ong sẽ xác minh khiếu nại và đưa ra câu trả lời chính thức với bạn trong vòng 14 ngày kể từ thời gian nhận được khiếu nại.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Truyện nhà Ong cho phép người sử dụng xem thông tin trên trang web cho mục đích sử dụng cá nhân.

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng trang web của Truyện nhà Ong: không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web của những người khác, không can thiệp vào hoạt động và quản lý trang web của Truyện nhà Ong.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Truyện nhà Ong và công ty chủ quản HIVE Stories không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất cứ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang web cho bất cứ mục đích gì, trừ trường hợp có những điều khoản ràng buộc khác được ký kết.

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và Quốc tế hiện hành, Thỏa thuận này và các quy định khác của trang web

 • Thông báo cho Truyện nhà Ong về việc truy cập trái phép vào tài khoản hoặc thông tin đăng nhập của bạn

 • Không đưa lên trang web những thông tin không thuộc về bạn hay quyền sở hữu của bạn và có thể vi phạm quyền và lợi ích của bên thứ ba

 • Không tải xuống, lưu trữ, phân phối và kinh doanh các nội dung được cung cấp bởi trang web

 • Không tìm cách đưa các chương trình độc hại lên trang web

 • Nhận email và từ nhắn tới bạn thông qua thông tin bạn đã cung cấp cho trang web

 • Tại một số thời điểm, Truyện nhà Ong có quyền hạn chế một phần hoặc toàn bộ chức năng của trang web, có hoặc không có thông báo trước 

Bằng việc đăng thông tin lên trang web, bạn đồng ý:

 • Không tuyên truyền, kích động, chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam

 • Không công kích, xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ cộng đồng dựa trên các yếu tố chủng tộc, tôn giáo, vùng miền, bệnh tật…

 • Không đe dọa, công kích, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, uy tín của người dùng hoặc các tổ chức 

 • Không giả mạo các cá nhân, tổ chức, đưa các thông tin sai lệch, hạ thấp uy tín, gây ảnh hưởng tới quyền lợi và danh dự của các cá nhân, tổ chức

 • Tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức của xã hội Việt Nam.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận, vui lòng không sử dụng trang web.

Chính sách bảo mật

Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách này.

Các thông tin cá nhân như email, ngày tháng năm sinh, tài khoản liên kết với tài khoản tại Truyện nhà Ong do bạn cung cấp một cách tự nguyện trong quá trình sử dụng trang web có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Truyện nhà Ong. Chúng tôi cam kết không tự ý tiết lộ bất cứ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ những trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị có thẩm quyền theo đúng pháp luật hiện hành. Khi đó, Truyện nhà Ong có trách nhiệm thông báo cho bạn bằng văn bản. Tuy nhiên, dù cho hệ thống đã được trang bị nhiều tính năng bảo mật, do tất cả dữ liệu được truyền trên đường truyền Internet, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn về việc thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối và cũng không chịu trách nhiệm trong trường hợp có truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của người sử dụng.

Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Thỏa thuận này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành bộ thỏa thuận giữa Truyện nhà Ong và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên trang web. Truyện nhà Ong có thể điều chỉnh nội dung thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. 

Hiện đang có lỗi. Tải lại 🗙