logo
5
1

Dạ Quỳnh Hương

Kagome027Truyện xảy ra tại một thế giới tưởng tượng, không phải ở Việt Nam, hoàn toàn không liên quan gì thực tế. Truyện không có ý xúc phạm bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, nếu có trùng hợp cũng chỉ là ngẫu nhiên.


Có chuyện tình rất đẹp, đơn giản mà thủy chung, thầm lặng mà nồng nàn, nhưng cớ vì sao chuyện tình ấy không đến được bến bờ hạnh phúc, tại sao hoa tình vừa chớm đã vội tàn, xin trả lời đó vì hai từ: định kiến.


Cùng tác giả

Khi Vàng Trổ Hoa
Khi Vàng Trổ Hoa

Lá Đỏ
Lá Đỏ

5 chương


Bình luận

Hay
Ong Chăm Chỉ
2023-04-17